Outlet   TFse7en - Chillichic       Made to Order   Fashion - Decoration - Spa - Premium 

สินค้า Decoration - เฟอร์นิเจอร์

Chillichic Co.,Ltd. รับผลิตและออกแบบานเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

เฟอร์นิเจอร์ไม้ และไม้สัก

เฟอร์นิเจอร์ไม้และไม้สัก ตู้ไม้ขนาดต่างๆ, โต๊ะ, เก้าอี้, ชั้นวางของ ฯลฯ

                               fw-001                                           fw-002                                            fw-003

                               fw-004                                                                 fw-005                                           fw-006

                               fw-007                                           fw-008                                            fw-009

สั่งทำตามแบบ   -   ติดต่อโดยตรง

เฟอร์นิเจอร์โลหะ

เฟอร์นิเจอร์โลหะ

                               fm-001                                           fm-002

สั่งทำตามแบบ   -   ติดต่อโดยตรง

บริษัท ชิลลี่ ชิค จำกัด
51/46 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
Tel & Fax : 02-496-9657  Mobile : 081-357-3585, 089-201-7576  E-mail : chillichic@live.com