Outlet   TFse7en - Chillichic       Made to Order   Fashion - Decoration - Spa - Premium 

 

bacc เสนอ "FOR"

     "FOR" Wall Painting Showcase นิทรรศการเชิงทดลอง ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินมีโอกาสแสดงผลงานสื่อสารโดยตรงกับผู้ชม โดยนำเอาศิลปิน 10 คน มานำเสนอผลงานโดยไม่ผ่านการคัดกรองจากอำนาจของระบบความคิดที่เป็นแบบแผน ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงาน อย่างอิสระบนทุกพื้นที่ของหอศิลปฯ ในแบบ Graffiti!!

     รายชื่อศิลปิน : P7, ZIDS, KULT, CIDER, WUTIGORN, GIAMEEE, 01, MAMAFAKA, YUREE, MAY-T, Never, Wisut

     สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2553

     สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 7 หอศิลป์กรุงเทพฯ

     website : http://bacc.or.th

.......................................................................................

 

 

"MUJI" best becomes enough

     ใครที่ชื่นชอบข้าวของเครื่องใช้ดีไซน์เรียบง่าย แต่ดูดี มีรสนิยมต้องรู้จัก "MUJI"
     "MUJI" แบรนด์สินค้าคุณภาพดีจากญี่ปุ่น แม้จะบอกว่า "MUJI" ไม่ใช่แบรนด์ และไม่ได้ผลิตสินค้าแฟชั่น แต่ก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ล่าสุดมีสาขามาเปิดที่ประเทศไทยแล้ว หลักการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ "MUJI" คือ ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดีไซน์เรียบง่าย รักษาทรัพยากรและลดปริมาณขยะ "MUJI" จึงไม่ได้เลือกผลิตสินค้าที่ดีที่สุด แต่เลือกผลิตสินค้าที่"เหมาะสม"

     ผู้สนใจความเรียบโก้ มีดีไซน์ สไตล์ "MUJI" ไปเลือกซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ "MUJI" ทุกสาขา

........................................................................................

บริษัท ชิลลี่ ชิค จำกัด
51/46 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
Tel & Fax : 02-496-9657  Mobile : 081-357-3585, 089-201-7576  E-mail : order@chillichicdesign.com